Vision

Jag vill berätta historier. Långa, korta, djupa, lättsamma, mörka, varma, rörande och intressanta. Jag vill att allt jag gör, oavsett om det är skrivna reportage, videointervjuer eller programledaruppdrag, ska präglas av hjärta och engagemang. Man ska se att jag brinner för det jag gör. Att möta personligheter, lyssna på deras berättelser och sedan förmedla deras historia är ett fantastiskt fint uppdrag och jag känner mig ärad varje gång jag får chansen att göra det. Extra glad blir jag när berättelsen jag får skildra finns i sportens värld.

Som en förlängning i mitt arbete som berättare vill jag sprida medvetenhet och kunskap kring psykisk ohälsa. Jag vill vara en del av att bryta stigmat kring psykisk ohälsa, och belysa ämnet med hjälp av personliga erfarenheter och genom berättandet av andras historier. Vi har en lång väg att vandra tills vi når en nivå där psykisk ohälsa respekteras och behandlas som det naturliga inspel i livet som det faktiskt är.

På ett mer privat plan har jag som mål i livet att sprida glädje, inspirera och bidra till en varmare omgivning. Jag har känslorna på utsidan, gråter till reklamfilmer och söta gamla människor på gatan, och försöker agera med magkänsla i allt jag gör. Livet är för kort för att inte försöka välja att se vardagens alla händelser ur en positiv synvinkel. Hellre störigt positiv än betungande negativ. Eller nåt annat slagkraftigt motto.