• Livet,  Personligt

    Lista: 5 stora förebilder i mitt liv

    Ordet förebild definieras ofta som exempel att se upp till eller exempel att ta efter. Spontant tänker jag att det, enligt den definitionen, i så fall finns fler förebilder än vad nu motsatsen är. Och det är ju jättehärligt! Men en förebild för mig preciseras lite mer i definitionen. För mig är en förebild någon som vågar stå upp för sin och andras åsikter någon som utmanar sig själv att göra saker man tidigare inte vågat någon som delar med sig av sina rikedomar – både materialistiska och själsliga någon som inser värdet i att vara godhjärtad och gör sitt bästa för att agera därefter någon som sprider positivitet, kärlek…